การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยชุดโปรแกรม สำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์ ( Maker Playground ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs