เตรียมพร้อมเรียนรู้...เข้าใจและรับมือเด็ก Gen Z และ Gen Alpha

Primary tabs

Titleเตรียมพร้อมเรียนรู้...เข้าใจและรับมือเด็ก Gen Z และ Gen Alpha
Publication Typeบทความ
Year of Publication2559
Authorsบุษบา ชูวิรัช
Journalปฐมนิเทศเชิงรุก 2016
Volume2
Issue2
Start Page9
Pagination9-16
Date Published05/2559
Keywordsจิตวิทยาเด็ก, เด็ก Gen Alpha, เด็ก Gen Z